ติดต่อร้าน


แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านทางระบบแจ้งชำระเงิน ด้านล่าง
2. ผ่านทางอีเมล์ memoowmusic@gmail.com
3. ผ่านทางโทรศัพท์ 095-734-6803
4. ผ่านทางไลน์ LINE: @memoow
5. ผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ้ค www.facebook.com/memoowmusic

โดยใส่รายละเอียด
  • ชื่อผู้สั่งสินค้า
  • รหัสคำสั่งซื้อ (ถ้ามี)
  • จำนวนเงิน
  • ธนาคารที่โอนเข้า
  • วันและเวลาที่ทำการชำระเงิน

เมื่อทางร้านตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ไม่เกิน 24 ชม. หลังโอน
พร้อมแจ้งเลขที่ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ให้ลูกค้าทราบ

แจ้งการชำระเงิน

ชื่อผู้แจ้ง:


อีเมล์:


ธนาคารที่โอน:


รหัสคำสั่งซื้อ:

ยอดเงินที่โอน:


วัน-เดือน-ปี ที่ทำการโอน:


เวลาโดยประมาณ:


อัปโหลดสลิป:


รายละเอียดเพิ่มเติม:

กรุณากรอกรหัสยืนยันในกล่องข้างล่าง: