ติดต่อร้าน


นโยบายความเป็นส่วนตัว

memoow.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ และได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการหรือติดต่อสอบถาม www.memoow.com สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน โดยทางเรา จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ ใช้งาน รวมทั้ง จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

2. ทาง เราจะเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความ นิยมในส่วนของบริการต่างๆ

3. ข้อมูลการเข้าใช้หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.memoow.com จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ซึ่งระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่ระหว่างการเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการใส่ข้อมูลสมาชิกในการใช้งานครั้งถัดไป ดังนั้นสมาชิกจึงควรจำไว้ว่า หลังการใช้งาน www.memoow.com แล้วให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง

4. สมาชิกยอมรับที่จะให้ทางเรา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบของ www.memoow.com ใช้ข้อมูลการใช้บริการเว็บของสมาชิกแต่ละราย และข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับทางเว็บ และในกรณีที่มีการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ บริการ www.memoow.com ซึ่งสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย

5. สมาชิกอาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บ www.memoow.com ทั้งนี้ทางเรา ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ อีกด้วย

6. หากสมาชิกท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลในการให้บริการบน เว็บ www.memoow.com สามารถแจ้งได้ที่ memoowmusic@gmail.com